Träningstider


Måndag kl.18.00-20.00


Onsdag kl. 19.00-21.00


Fredag kl. 18.00-20.00

Medlemsavgift


200kr per budgetår 

1 Juli - 30 juni


Betalas till

Nordea 162 28 35-5

Träningsavgift


1 400kr / termin


Betalas till


Nordea 162 28 35-5